Hỗ trợ 24/7
0918.748.128

Doosung Việt Nam ra mắt Sơ mi rơ moóc tải (chở thép ống, thép thanh) dài 30 m,4 trục tải trọng 43.8

Doosung Việt Nam ra mắt Sơ mi rơ moóc tải (chở thép ống, thép thanh) dài 30 m,4 trục tải trọng 43.8 tấn

Doosung Việt Nam ra mắt Sơ mi rơ moóc tải (chở thép ống, thép thanh) dài 30 m,4 trục tải trọng 43.8
5104328

Doosung Việt Nam ra mắt Sơ mi rơ moóc tải (chở thép ống, thép thanh) dài 30 m,4 trục tải trọng 43.8 tấn

Doosung Việt Nam ra mắt Sơ mi rơ moóc tải (chở thép ống, thép thanh) dài 30 m,4 trục tải trọng 43.8

Công ty TNHH Ô tô Doosung Việt Nam ra mắt Sơ mi rơ moóc tải (chở thép ống, thép thanh) dài 30 m, 4 trục tải trọng 43.8 tấn.

Chiều dài ngắn nhất 17.7m. Chiều dài dài nhất 30m. Tải trọng 43.8 tấn. Tổng tải 60.3 tấn. Với thao tác đơn giản Rơ Moóc này có thể thay đổi khoảng cách trục/chiều dài toàn bộ như sau: Kéo dài tối đa phần đầu thân: 20140+1310+1310+131 mm

 

Đại diện Doosung tại Miền Nam 

Hotline: 0973618768 – để được tư vấn.

Website: www.otomiennam.com –www.doosungvietnam.com - www.romoocdoosung.com